top of page

GP38
TITEL: Geschiedenis van de Westerse gezondheidszorg (vijf reliëfs)
DATUM: 1969-1979
TECHNIEK: Grenzheimer muschelkalksteen
MATEN: 350X700X100 (totaal)
VOORSTELLING: v.l.n.r.: A:  Bijbelfiguur Tobias, die de ogen van zijn blinde vader bestrijkt met de geneeskrachtige gal van een vis die hij op last van een engel uit de rivier de Tigris ving. B:  Asklepios (of Aesculapius), god der geneeskunde bij de oude Grieken, heeft een slang in de hand (symbool van levenskracht); een om zijn stok kronkelende slang (zijn attribuut en het symbool van de geneeskunde). Achter hem een Griekse tempelfaçade (Asklepieia waren tempels waar zijn navolgers, priesterlijke artsen, hun kunsten beoefenden); verder een zieke die ter genezing gelikt wordt door een hond. C:  Hippocrates van Kos (ca. 460-355 v. Chr.) geldt als de vader van de geneeskunde; het reliëf toont hem terwijl hij een zieke onderzoekt; boven deze scène de slang als oersymbool. D:  Jezus van Nazareth, omringd door een blinde, kreupelen en een lamme die door vrienden wordt gedragen; Zacheus zit in de boom; de duif als symbool van de geest Gods. E: Griekse arts en wijsgeer Galenus (129-199) met schrijfgerei in de hand; omringd door motieven die verwijzen naar de ontleedkunde (skelet), het schrijversschap (boekrollen)en de keizerlijke macht (paard met ruiter).
VERBLIJFPLAATS: linkermuur ingangshal hoofdgebouw Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven gipsmodellen behouden.
OPDRACHTGEVER: ‘t Rijk
LITERATUUR: Teeuwisse 1987, pp. 14, 15, 22; Lutz 1987
OPMERKING: D’Hont kreeg opdracht de geschiedenis van de westerse gezond- heidszorg in het algemeen en van de geneeskunde in het bijzonder, vanaf oud- testamentische tijden tot de periode na de Tweede Wereldoorlog te verbeelden naar aanleiding van de aanvang van een nieuwe bestaansfase van het toenmalige RIV. D’Hont vroeg beeldhouwer Arie Teeuwisse de helft van de opdracht op zich te nemen. Teeuwisse koos voor de rechtermuur respectievelijk de thema’s Paracelsus, De Nederlanden in de 17e en 18e eeuw (o.a. Boerhaave), Jenner, Pasteur en de oprichting van de Wereldgezondheids- organisatie. De opdracht vergde tien jaar waarvan het grootste deel in d’Honts atelier werd uitgevoerd en het laatste jaar ter plaatse, in Bilthoven, werd gewerkt. In de figuur van Asklepios is Teeuwisse te  herkennen, terwijl d’Hont model stond voor Pasteur. Zie ook afbeelding pp. 36, 37, 38.

bottom of page