top of page

PO11

TITEL: Koningin Wilhelmina (reliëf)

DATUM: 1948

TECHNIEK: Franse kalksteen

MATEN: 115x80

VOORSTELLING: borstbeeld; staande rechthoek, bovenzijde in halfovaal; aan de bovenzijde een kroon, gedragen door twee

leeuwen; beeltenis in verdiept ovaal opschrift aan onderzijde: 'Wilhelmina. 1888 - 1948'

VERBLIJFPLAATS: Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht

OPDRACHTGEVER: Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis

LITERATUUR: Teeuwisse 1991, p. 194 (afb. 195, cat. 382 en afb.)

bottom of page