Pieter d'Hont

PO36
TITEL:  Prof dr. A. ten Bokkel Huinink
DATUM:  1955
TECHNIEK:  brons
MATEN:  h. 41
VOORSTELLING:  borstbeeld gipsmodel behouden
VERBLIJFPLAATS:  coll. Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
OPDRACHTGEVER:  Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
LITERATUUR:  Teeuwisse 1991, p. 205 (cat. 406); Teeuwisse 1987, pp. 17, 41 (cat. nr. 17 en afb.)
OPMERKING:  Tweede versie. Zie ook PO14.