top of page

PO183

TITEL: Prof. dr. Hugo R. Kruyt (reliëf)

DATUM: 1995

TECHNIEK: brons

MATEN: Ø 53

VOORSTELLING: borstbeeld

OPSCHRIFT: HUGO R. KRUYT / 1882-1959

VERBLIJFPLAATS: H.R. Kruytgebouw (hal), Padualaan 8, Utrecht

OPDRACHTGEVER: Universiteit van Utrecht

OPMERKING: Postuum, vervaardigd naar een pasfoto.

Beeldhouwer Pieter d'Hont
bottom of page