top of page

VP47I
TITEL: Merrie en veulen
DATUM: 1969
TECHNIEK: brons
MATEN: 25X33X15
OPLAGE: ca. l00 exemplaren
VERBLIJFPLAATS: Rabobank, Utrecht part. collecties gipsmodel behouden
LITERATUUR: Teeuwisse 1987, p. 63 (cat. nr. 39 en afb.)
OPMERKING: Verkleining van VP77.

VP47II
TITEL: Merrie en veulen
DATUM: 1969-1970
TECHNIEK: brons
MATEN: 200X250X150
VERBLIJFPLAATS: Sint-Jacobsstraat, Utrecht (voormalig hoofdkantoor Rabobank Nederland)
OPDRACHTGEVER: Rabobank Nederland, geschenk aan de gemeente Utrecht
LITERATUUR: Schilp 1972, p.16; Van Rooy 1981, omslag, p. 92 (afb.)
OPMERKING: Zie afbeelding p. 67.

bottom of page