top of page

VP60I
TITEL: Stier
DATUM: 1982
TECHNIEK: brons
MATEN: 74X50X80
OPLAGE: 2 exemplaren
VERBLIJFPLAATS: a: gemeentehuis Leidschendam,
: b: gemeentehuis Schalkwijk
LITERATUUR: Van Wigheren 1987, p. 52 (nr. 17); Teeuwisse 1987, p. 74 (cat. nr. 50 en afb.)
OPMERKING: Ontwerp voor VP60II. Zie ook VP3 en VP65.

VP60II
TITEL: Stier
DATUM: 1986
TECHNIEK: brons
MATEN: 160X300X100
VERBLIJFPLAATS: Prins Bernardlaan, Alphen a/d Rijn
OPDRACHTGEVER: gemeente Alphen a/d Rijn
LITERATUUR: Teeuwisse 1987, p. 24
OPMERKING: Zie afbeelding p. 90.

VP60IIc

Stier, klei

bottom of page